·       خودت را بپذیر هر چه هستی،حتی اگر نقصی هم داری آن را بپذیر.تنها آن زمان قادری دست از جنگ با خودت برداری و آسوده باشی.

·       سکوت را بر خودت تحمیل نکن ،هیچ چیز را برخودت تحمیل نکن.شادی کن ،بگذار ذهنت خسته شود.آن گاه رفته رفته لحظات کوچکی از سکوت و آرامش واردت می شود.

·       زندگی یعنی آموختن صلح،صلح با دیگران نه،با خودت.زندگی یک مسابقه نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.

·       هر موجودی یک سرود الهی است.بی همتا،منحصر به فرد،تکرار نشدنی و غیر قابل مقایسه.هیچ کس نمی تواند تو را تغییر دهد تنها خودت قادر به تغییر خودت هستی.

·       اصیل بودن و واقعی بودن نهایت زیبایی است. اصیل بودن یعنی واقعی بودن.خنده هایت،گریه هایت،عشق ، نفرت وهمه زندگیت باید واقعی باشد تا اصیل باشی.

·       آنان که طمع کارند برای پر کردن احساس تهی بودنشان بارها و وزنه ها را با خود حمل می کنند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 آذر 1387    | توسط: ستاره EB    |    |
نظرات()